Groep 5

Welkom op de site van groep 5.
 
Wij, juf Annelle en juf Chantal, kijken uit naar een gezellig jaar.

                                                  
        carnoldus@bshetkristal.nl                ajonkers@bshetkristal.nl
                    

Juf Annelle is er op maandag en dinsdag. Juf Chantal werkt op woensdag,donderdag en vrijdag.

We werken met de volgende methodes: Trefwoord (godsdienst), Wereld in Getallen (rekenen),Taal Actief (spelling, taal en woordenschat), Lekker Lezen en Lekker Vlot Lezen (technisch lezen), Nieuwsbegrip (begrijpend lezen), Pennenstreken (schrijven), 
Brandaan (geschiedenis), Meander (aardrijkskunde), Naut (natuur en techniek), Blits (studievaardigheden), Kwink (sova), Moet je doen (beeldende vorming, dans, drama en muziek) en Op voeten en fietsen (verkeer). 

Bij bijna alle vakken wordt de computer en het digibord gebruikt.
Daarnaast werkt ieder kind op zijn/haar 'eigen' tablet van Snappet met o.a. automatiseren, rekenen, spelling, taal en woordenschat.

Op iedere dinsdag en vrijdag hebben ze gym van meester Dave.