Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad, afgekort MR, is een orgaan waarin zowel leerkrachten als ouders zitting hebben.

Namens de ouders: Martijn Spanjaardt, Saïd Saïdi en Mo Boujadaini.
Namens het team: Winnie Fremdt, Lianne den Dulk, Anitra Schievels.

 

Vanuit de oudergeleding zitten  Mo Boujadaini, Saïd Saïdi en Martijn Spanjaardt (voorzitter) in de MR. 
Vanuit de schoolgeleding zitten Lianne den Dulk ( secretaris / penningmeester ), Dave de Recht en Winnie Fremdt (plv. voorzitter) in de MR.

 

De MR komt diverse keren per jaar bij elkaar. Er wordt gesproken over allerlei zaken die de school aangaan, zoals schoolbeleid, schoolorganisatie, personeelsbeleid en veiligheid in de school.

De vergaderdata die gepland staan van de MR voor 2019-2020 zijn:

 

14-10-2019

13-01-2020

23-03-2020

15-06-2020


Als u iets in de MR besproken wilt hebben kunt u dit aan een van de leden van de MR doorgeven.

 

Statuten en regelement voor de MR Primair Onderwijs, zoals vastgesteld door het bestuur: