Ouderraad

De Ouderraad van bs Het Kristal bestaat momenteel uit 8 leden. Gemiddeld 7 keer per jaar komen zij bijeen om over de komende activiteiten te praten. Tevens worden festiviteiten die geweest zijn geëvalueerd. Hierbij is altijd een directie- en teamlid aanwezig, waardoor adequate informatie snel kan worden uitgewisseld.
De ouderraad helpt o.a. bij de organisatie en uitvoering van feesten als Sinterklaas, Kerstmis en Pasen. Verder helpt zij bij het organiseren van het schoolreisje, de afscheidsavond van groep 8, de avond-vier-daagse en zeker niet te vergeten het Zomerfeest.

Zoals u kunt lezen is de OR een onmisbare schakel binnen de school.
Mocht u nog vragen of suggesties hebben, kunt u natuurlijk altijd terecht bij de leden van de Ouderraad.

Voor meer informatie over de OR van bs Het Kristal treft u bijgaand de verslagen van de vergaderingen.