Groep 6

Welkom op de site van groep 6.
 
Juf Carola geeft les aan groep 6 dit schooljaar.
                                                                
 

Vanaf groep 4 werkt ieder kind op zijn/haar 'eigen' chromebook van Snappet met automatiseren, rekenen, spelling, taal en woordenschat.

Op iedere dinsdag en vrijdag hebben ze gym van meester Dave.

BERICHTEN

30 sep 2022 - weekmail 6
Beste ouders en leerlingen van groep 6,

 

We hebben een hele drukke en leuke week gehad.

 

Maandag zijn we in de ochtend naar het Museon geweest.

Toen we daar aankwamen, kregen we helaas te horen dat onze les niet door ging.

Daarom mochten we die ochtend gratis in het Museon rond lopen bij de tentoonstellingen.

Dit vonden de kinderen echt reuze interessant!

We hebben het daar gehad over de kinderen in de Tweede Wereldoorlog, groene energie, opgezette dieren, afval en vuil van eten en we hebben in een klimaatstudio gezeten, daar konden kinderen doen alsof ze een journaal opmaakten.

In de middag zijn we naar het theater geweest. De voorstelling heette ‘Assepoes’. De voorstelling ging over pesten.

 

Dinsdag hebben we een herhaling les gehad van Rots en Water. Hier hebben we gepraat over hoe we met elkaar om moeten gaan, hoe we rustig moeten worden, respect moeten hebben voor elkaar. Aankomende dinsdag is de tweede en laatste les van Rots en Water.

 

Woensdag, donderdag en vrijdag zijn vrij rustige dagen geweest.

 

Aankomende week gaan we weer de Bareka toetsen maken.

Dinsdag hebben we Rots en Water les en Begrijpend lezen huiswerk nummer 6

Woensdag is de toets van Meander en topografie

Donderdag hebben we weer muziekles.

Vrijdag hebben we de toets van verkeer boekje 3/4 en redactiesommen nummer 6

 

Maandag 10 oktober is de ouderavond. Uw kind heeft vandaag de brief meegekregen, wilt u die zo spoedig mogelijk weer inleveren?

 

Fijn weekend en tot maandag!


23 sep 2022 - weekmail nummer 5
 

Goedemiddag!

 

Wat vliegt de tijd, we hebben er alweer 5 schoolweken opzitten!

 

Deze week een week vol toetsen gehad!

De resultaten zijn bekend bij de kinderen.

Ik ben erg trots op ze.

Over het algemeen is de projecttoets van rekenen wel iets slechter gemaakt.

Dit komt doordat het ruimtelijk inzicht vragen zijn. Die stof heeft meer tijd nodig om te bezinken bij de kinderen.

 

Dinsdag hadden we muziekles, omdat we donderdag op schoolreisje naar Blijdorp gingen.

Ook is er dinsdag een klassengesprek geweest over straffen en belonen. De kinderen moesten zelf aangeven wat zij een gepaste straf vinden voor ongewenst gedrag. Ze mochten ook vertellen wat voor beloning er tegenover gewenst gedrag kon staan. Hier ben ik meteen mee aan het werk gegaan. Dezelfde middag nog is de opstelling in de klas aangepast. Ook heb ik een beloningssysteem ingevoerd met smileys. Uw kind kan u hier meer over vertellen.

 

Woensdag was een rustige dag. Er werd goed gewerkt.

 

Donderdag waren we op schoolreisje naar Diergaarde Blijdorp! We hebben over het algemeen een hele leuke en gezellige dag gehad. Af en toe moest er even gewaarschuwd worden voor ongewenst gedrag bij een kind. De foto’s komen zo snel mogelijk op de website!

 

Vrijdag was ook een goede dag. Het beloningssysteem lijkt goed te werken. De kinderen zijn gemotiveerd om goed hun best te doen en het is rustiger in de klas.

 

Belangrijk voor volgende week:

Maandag moet iedereen overblijven! In de ochtend gaan we naar Museon en in de middag naar het Theater. Hiervoor moeten we dan al 12.35 vertrekken naar de tram. We zijn op tijd weer terug bij school.

Dinsdag starten we met een nieuwe hoofdstuk voor rekenen, taal en spelling.

Dinsdag hebben we ook Rots en water. We hebben 2 herhalingslessen dit schooljaar.

 

Fijn weekend!


16 sep 2022 - Eerste klassenfoto 2022-2023
Vorige week hebben we onze eerste klassenfoto gemaakt! 

We kijken samen uit naar een leerzaam en leuk schooljaar! 


16 sep 2022 - Foto's Natuurtuin Bodemdiertjes
Ouders die bij het uitje waren en nog foto's hebben gemaakt, willen jullie die nog mailen aan mij? Dan kan ik ze in het album erbij zetten. 

Fotoalbum:

natuurtuin6.jpg natuurtuin5.jpg natuurtuin4.jpg natuurtuin3.jpg natuurtuin2.jpg natuurtuin-1.jpg

16 sep 2022 - Weekmail 4
Beste ouders en kinderen van groep 6,

 

Deze week is voorbij gevlogen.

 

Foto’s van het Natuurtuin uitje komen zo snel mogelijk op de website!

 

Maandag hebben de kinderen het eerste woordendictee gemaakt. De resultaten waren best goed.

De kinderen hebben maandag ook de cijfers van de Brandaan toets gehad. De kinderen hadden heel goed geleerd, dat was ook te zien aan de cijfers!

 

Dinsdag zijn de kinderen een dag thuis geweest, toen was er studiedag op school.

 

Woensdag zijn we naar de Natuurtuin geweest. Wat hebben we geluk gehad met het weer en wat hebben de kinderen daar ontzettend van genoten.

We hebben allemaal verschillende bodemdiertjes gezien. Een miljoenpoot, een larve, mieren, heeeeeeeel veeeeeeel pissebedden, spinnen, slakken en nog meer beestjes.

De kinderen mochten graven in de grond, kijken in een houthoop en schors van de boom afhalen om te zien welke dieren eronder verstopt zaten.

Ik vond het heel erg leuk om de kinderen zo enthousiast te zien en bezig te zijn met werken in de natuur.

Ouders die hebben geholpen en mee gereden, heel erg bedankt voor jullie hulp!

 

Donderdag zouden we de begintoets van begrijpend lezen maken, de DIA toets. Maar helaas wilde de computers niet meewerken, dus moeten we de toets verplaatsen naar een later tijdstip.

 

Vrijdag heeft juf Liesbeth voor de klas gestaan en was juf Carola buiten de klas aan het werk.

In de middag hebben ze een start gemaakt met een knutsel met een vliegenmepper en in de ochtend hebben ze gepraat over sprookjes.

 

Volgende week weer een drukke week.

Maandag hebben we 3 toetsen gepland staan, rekenen minimumtoets, spelling zinnendictee en de taaltoets.

In de middag hebben we dan een schoolviering in de aula.

Dinsdag begrijpend lezen huiswerk nummer 4, rekenen projecttoets en we hebben dan muziekles in plaats van donderdag.

Woensdag rekenen basistoets

Donderdag gaan we op schoolreisje voor Blijdorp! Denkt u er aan om te betalen voor uw kind? Dit kan ook via KEI, meester Peter heeft jullie daar al eerder over gemaild.

Vrijdag redactie sommen nummer 4

 

De toets van Meander wordt op woensdag 5 oktober afgenomen. Dit weten de kinderen nog niet, dit zal ik ze maandag vertellen.

 

Voor nu wens ik jullie een fijn weekend toe en tot maandag!


09 sep 2022 - weekmail 3
Beste ouders en kinderen van groep 6,

 

Weer een week voorbij. We zitten alweer helemaal in ons schoolritme.

 

Op maandag hebben we een klassenfoto gemaakt, die komt op de website te staan en komt ook in de klas aan de muur.

Maandagmiddag was juf Carola afwezig, toen heeft meester Peter voor de klas gestaan.

 

Dinsdag is er aan het einde van de dag een oefening gedaan door de juf met de kinderen. Het doel van die oefening is dat de kinderen op zichzelf blijven letten en zich niet laten afleiden of gaan lachen door iemand die raar of storend gedrag laat zien en horen. Dit zal vaker geoefend worden, tot het niet meer nodig is.

 

Donderdag hebben we voor het eerst in dit schooljaar muziekles gehad. Dit vonden de kinderen erg leuk. We zijn aan het oefenen met een liedje van Maan en de Jeugd van Tegenwoordig. Ook oefenen we met het meerstemmig zingen van een liedje.

 

Deze week hebben ook alle kennismakingsgesprekken plaatsgevonden. Het is erg fijn om zo alle ouders even te ontmoeten en om samen met de kinderen doelen te stellen waar we aan gaan werken de komende periode.

 

Maandag hebben we het woordendictee van thema 1 en eenmalig huiswerk begrijpend lezen taak 3, i.v.m. de studiedag dinsdag.

Dinsdag studiedag, dus dan zijn de kinderen vrij!

Woensdag gaan we naar de Natuurtuin, alle ouders die helpen hebben een aparte mail ontvangen. Heel erg bedankt voor jullie hulp!

Donderdag maken we de DIA toetsen, dit zijn begrijpend lezen toetsen. Hier kan niet voor geleerd worden.

Vrijdag staat juf Liesbeth voor de klas en moet redactiesommen 3 gemaakt zijn als huiswerk. Juf Carola heeft die dag gesprekken met de kinderen.

 

Wilt u er aan denken om het geld voor schoolreisje te betalen? Of via stichting KEI regelen.

Wilt u er aan denken om het rapport aan uw kind mee te geven naar school?

 

Fijn weekend en tot volgende week!


02 sep 2022 - weekmail 2
Beste ouders en kinderen van groep 6,

 

Week 2 zit er alweer op.

Woensdag hebben we met rekenen geleerd over de vierkante meter (m2).

Daarvoor had de juf 1m2 op de grond afgeplakt en hebben wij geprobeerd hoeveel kinderen daar in passen.

Daar passen dus 19 kinderen in, dat is best veel!

 

Dit was de eerste week waarin het huiswerk af moest zijn. Dit ging nog niet bij iedereen goed. Volgende week hoop ik dat iedereen het netjes heeft gemaakt. Het is niet erg als uw kind een of twee vragen niet weet bij begrijpend lezen. Dan kijken we daar in de klas naar.

 

We werken nu in de groep aan zelfstandig werken en aan zelfstandig zijn.

Goed op jezelf letten en je best doen in de klas, dit zijn 2 regels van de klassenregels.

De belangrijkste klassenregel die de kinderen zelf hebben bedacht is: we hebben respect voor elkaar en voor elkaars spullen.

Aan die regel wordt extra hard gewerkt, want dit vinden we soms nog een beetje lastig.

Misschien kunt u hier thuis ook over praten met uw kind.

 

Aankomende week:

  • zijn op dinsdag en woensdag de kennismakingsgesprekken. Uw kind heeft vorige week al een uitnodiging mee gekregen. Mocht de meegegeven tijd en datum niet uitkomen, stuur dan een email om het gesprek te verplaatsen.
  • Huiswerk begrijpend lezen nummer 2
  • Huiswerk redactiesommen nummer 2
  • Donderdag toets brandaan blok 1
  • Vrijdag toets verkeer boekje 1/2
  • Donderdag muziekles

 

Ik heb nog steeds 1 auto nodig voor de natuurtuin, dus als er nog één ouder is die zou kunnen en willen rijden, op woensdag 14 september om 8.30 naar de natuurtuin en om 10.15 van de natuurtuin naar school, heel erg graag!

Anders moeten we toch gaan lopen.

 

Ik wens jullie een fijn weekend toe en tot volgende week!


26 aug 2022 - weekmail 1
Beste ouders en kinderen van groep 6,

 

De eerste week hebben we er alweer op zitten.

 

Ik vind dat het een goede startweek is geweest. De leerlingen hebben goed geluisterd en hard gewerkt.

Af en toe was er een botsing tussen kinderen, dat werd meteen uitgesproken en opgelost.

 

We hebben samen klassenregels opgesteld. Die gaan we ophangen in de klas.

 

Er is nog meer hulp nodig voor de uitjes in september en oktober.

Voor de natuurtuin (14 september) zijn er nog 2 auto’s nodig, dan kunnen we met de auto naar de Natuurtuin. Ik heb nu 3 aanmeldingen hiervoor.

Voor Museon (26 september ochtend) ben ik rond.

Voor het theater (26 september middag) heb ik nog 5 auto’s of 1 ouder als begeleider in het openbaar vervoer nodig.

Voor praktische verkeersles (14 oktober 8.30 tot 9.15) heb ik nog 2 ouders nodig. Hier heb ik al 1 aanmelding voor.

 

De toetsen voor de eerste hoofdstukken hebben de kinderen in hun agenda geschreven en staan ook op de website genoteerd bij het kopje huiswerk en toetsen.

 

Aankomende week geen bijzonderheden. Er moet huiswerk gemaakt worden, zit in de huiswerkmap en wat ze moeten maken staat op de website.


25 aug 2022 - Hulp nodig in september en oktober
Beste ouders van groep 6,

 

Groep 6 heeft hulp nodig bij een paar uitstapjes in de komende maand. Hier is ook een mail over gestuurd.

 

Woensdag 14 september gaan wij naar de natuurtuin van 9.00 tot 10.30 uur.

Zijn er ouders die ons met de auto daar heen willen rijden?

Zijn er niet voldoende auto’s, gaan we daar lopend heen.

Ook heb ik 4 ouders nodig als begeleider van een groepje.

 

Donderdag 22 september is schoolreisje naar Blijdorp. Het is nog niet bekend hoeveel en of ik hulpouders nodig heb die dag.

 

Maandag 26 september gaan we in de ochtend naar het Museon, hier heb ik 1 hulpouder voor nodig.

Maandag 26 september gaan we in de middag naar de Schouwburg. Zijn er ouders die ons met de auto daar heen willen rijden? Zo niet, gaan we daar met openbaar vervoer naartoe, dan heb ik 1 ouder nodig.

 

Vrijdag 14 oktober hebben we praktische verkeerslessen. Daar heb ik 2-3 hulpouders voor nodig. Uw kind moet dan met een werkende veilige fiets naar school komen.

 

Graag hoor ik van jullie wie er kunnen helpen.


12 aug 2022 - Start nieuwe schooljaar
Welkom in groep 6!

Zo ziet ons lokaal er uit!

Geniet nog even van de laatste week van de vakantie!

Ik zie jullie graag op maandag 22 augustus terug op school! 

 

Lieve groeten, juf Carola