Schoolvakanties 2020-2021

Hieronder vindt u het vakantie rooster voor het schooljaar 2021-2022.
In dit schooljaar staan er ook studiedagen voor het personeel gepland. Op deze studiedagen zijn de leerlingen vrij.
Ook de zogenaamde marge dagen (extra vrije dagen) staan in dit rooster vermeld.

Vakantierooster 2021-2022  

Vakantiedagen 

Basisonderwijs 

Herfstvakantie 

maandag 18 oktober 2021 t/m vrijdag 22 oktober 2021 

Kerstvakantie 

vrijdagmiddag 24 december 2021 (om 12.00 uur) t/m  

vrijdag 7 januari 2022 

Voorjaarsvakantie 

vrijdag 28 februari 2022 t/m vrijdag 4 maart 2022 

Paasvakantie 

vrijdag 15 april 2022 t/m maandag 18 april 2022 

Meivakantie 

maandag 25 april 2022 t/m vrijdag 6 mei 2022 

Hemelvaartvakantie 

donderdag 26 mei 2022 t/m vrijdag 27 mei 2022 

Tweede Pinksterdag 

maandag 6 juni 2022  

Zomervakantie 

vrijdagmiddag 11 juli 2022 (om 12.00 uur)  t/m vrijdag 19 augustus 2022 

 

Rooster vrije (mid)dagen groep 1 tot en met 8  

21 september 2021 Studiedag

29 oktober 2021  Studiedag 

22 november 2021 Margedag 

3 december 2021 ’s middags vrij i.v.m. Sinterklaas 

10 januari 2022 Studiedag 

26 januari 2022 Margedag 

24 maart 2022 Studiedag

24 juni 2022 Studiedag 

 

Rooster vrije (mid)dagen groep 1 en 2  

Extra margedag 

28 september 2021 rond 13.00 uur na de Speeltuin

Donderdagmiddag 23 december 2021      voor het Kerstdiner