Onze school

Protestant-Christelijke basisschool het Kristal, gelegen in een rustige wijk in Rijswijk, bestaat ruim 50 jaar.
Van de oprichting in augustus 1970 tot 1 augustus 2014  heette de school Shalomschool.
Vanaf het schooljaar 2011-2012 is meester Peter de directeur. Een nieuw gezicht, vanaf dit schooljaar is er ook een nieuw beleid ingezet. Ouderbetrokkenheid en heldere communicatie staat hierbij hoog in het vaandel. We vonden dat bij deze ontwikkeling een nieuwe naam hoorde.
Wanneer u denkt aan het Kristal kunt u denken aan het volgende:

 • Ons schoolgebouw is gezellig en functioneel. Het is gelijkvloers, goed toegankelijk en laagdrempelig (in beide betekenissen).
 • Elk kind krijgt passend onderwijs met aandacht voor RT op elk niveau (verlengde instructie, additionele R.T., levelkistenwerk).
 • We hebben de luxe te beschikken over een eigen gymzaal, speellokaal, aula, ict ruimte en twee schoolpleinen (voor bovenbouw en onderbouw). 
 • Elk kind wordt gekend binnen onze school. 
 • We voldoen aan de kerndoelen binnen het basisonderwijs en werken hard aan de verbetering in het onderwijs.
 • Daarnaast biedt het Kristal aandacht voor "Slim leren", doorlopen de kinderen uit groep 8 de trainingen "kom op voor jezelf" en "jeugd EHBO".
 • Ons onderwijs is in ontwikkeling (taal/leesverbetertraject, opbrengstgericht werken). We staan open voor de toekomst.
 • In elke klas hangt een digitaal schoolbord.
 • Vanaf groep 4 werken de kinderen met "Snappet", dit zijn tablets waarop de leeerlingen oefenen in taal en rekenen.
 • We hebben een Wereldgroep. In deze groep worden leerlingen geplaatst die de Nederlandse Taal niet beheersen en ouder zijn dan 6 jaar. Na een jaar intensief taal onderwijs stromen ze in de reguliere groepen in.
 • Elke dinsdagochtend en woensdag is onze schoolmaatschappelijk werkster aanwezig.
 • We hebben een actieve OR en MR.
 • Er zijn goede contacten tussen de NSO en basisschool het Kristal
 • We hebben een inpandige peuterspeelzaal (Doe-Rakkertjes)