Nieuws

03 augustus 2020

Start schooljaar 2020-2021

Beste ouders,

 

Op de studiedag van vrijdag 3 juli hebben we onder andere gesproken over de Corona maatregelen.

We hebben ons de vraag gesteld: Welke maatregelen blijven er als we op maandag 31 augustus 2020 starten?

 

 


 1. Leerlingen van groep 1 t/m 3 worden gebracht naar het onderbouw plein. De ouders nemen bij het hek afscheid van hun kind. 
  De leerkracht ontvangt de leerling op de vaste plek op het schoolplein.
  De leerlingen van groep 1-2C en groep 3 moeten rond 08.20 uur op het schoolplein zijn zodat de leerkracht met de kinderen voor 08.30 uur naar de klas kan.
  De leerlingen van groep 1-2A en groep 1-2B zijn om 08.30 uur op het plein, de leerkracht gaat dan naar de klas.
  We gebruiken de twee verschillende ingangen. Zo proberen we het niet te druk te laten worden in de gangen.
 2. Leerlingen van groep 4 t/m 8 en de Wereldgroep worden gebracht naar het bovenbouw plein. De ouders nemen bij het hek afscheid.
  De leerlingen moeten om 08.30 uur in de klas zijn.
  We gebruiken verschillende ingangen.
  De naam van de klas staat duidelijk op de deur die de leerlingen moeten gebruiken.
 3. De kinderen die om 12.00 uur naar huis gaan om te eten worden door de leerkracht naar het schoolplein gebracht.
  De ouders blijven buiten het hek. Volgend schooljaar hebben we geen continurooster meer!
 4. Om 15.20 uur brengen de leerkrachten van groep 1-2C en groep 3 de leerlingen naar het onderbouw plein.
  Om 15.30 uur worden de leerlingen van groep 1-2A en 1-2B naar het plein gebracht.
  Als u er bent, dan loopt uw kind naar het hek en gaat naar huis.
 5. De leerlingen van groep 4 t/m 8 en de Wereldgroep worden om 15.30 uur naar het bovenbouw plein gebracht.
  De kinderen blijven niet spelen, maar gaan zo snel mogelijk naar huis.
 6. Mocht u iets willen vragen of kort willen bespreken met de leerkracht, laat dit zo mogelijk via de mail weten en anders mag u het plein op komen om de leerkracht te spreken.
  Houd u zich wel aan de 1,5 meter afstand alstublieft!
 7. U kunt met de leerkracht een afspraak maken als u iets wilt bespreken. Het gesprek mag weer in school plaatsvinden.
 8. De maatregelen ten aanzien van de hygiëne ( geen handen geven, handen wassen of ontsmetten, hoesten en niezen in de elleboog enz) blijven onveranderd. 
  Wellicht kunt u uw kind een eigen flesje ontsmettingsmiddel meegeven.
  Het handen wassen met 30 leerlingen duurt namelijk vrij lang. 
 9. In verband met de Corona maatregelen is er op de eerste schooldag, maandag 31 augustus geen inloop!

Met vriendelijke groet,

 

Peter de Graaf